window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-124281339-12'); Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy; CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2019.

Quảng cáo

Views 0 Comments

Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy; CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2019.

Updated: 14 Jun, 2019 lúc June 14, 2019
Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các đại học, học viện; các trường đại học, các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học và các trường cao đẳng, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là các trường) trong kỳ tuyển sinh chính quy năm 2019 trình độ đại học; trình độ cao đẳng, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là ĐH, CĐSP, TCSP) phục vụ công tác xây dựng phần mềm xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn trường và ngành đào tạo đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh chính quy ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019 theo yêu cầu cụ thể sau đây:
Kết quả hình ảnh cho tuyensinh

1. Đề án tuyển sinh:
Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia; chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của Đề án; đồng thời, gửi Đề án về Bộ GDĐT để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.
Đề án tuyển sinh được xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này, đảm bảo các yêu cầu sau:
- Cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản về: trường, ngành đào tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của trường (cơ sở vật chất, giảng viên, hợp tác với doanh nghiệp, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp...); các thông tin về tuyển sinh của cơ sở đào tạo (kết quả tuyển sinh của 02 năm liền trước năm tuyển sinh để tham khảo; các thông tin cụ thể của năm tuyển sinh); thông tin trực hỗ trợ thí sinh trong tuyển sinh năm 2019 và các nội dung khác theo quy định;
- Quy định điều kiện nhận đăng ký xét tuyển; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường; các điều kiện phụ (nếu có).. Lưu ý việc xác định tổ hợp xét tuyển của từng ngành phải phù hợp với khối kiến thức của ngành đào tạo và đảm bảo quy định hiện hành.   
- Quy định rõ việc sử dụng hay không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ; điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Đối với trường đào tạo sư phạm xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung cấp phải quy định rõ cách thức xét tuyển vào ngành học phù hợp;
- Đối với các ngành năng khiếu thuộc khối ngành văn hóa - nghệ thuật, điểm xét tuyển của các môn văn hóa phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu để hoàn thành chương trình phổ thông theo quy định hiện hành.
2. Thông tin phục vụ tuyển sinh hệ chính quy ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019:
- Nội dung thông tin phục vụ tuyển sinh hệ chính quy ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019 theo mẫu tại Phụ lục 2,3 kèm theo công văn này (có thể tải file về từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://moet.gov.vn), yêu cầu ghi đầy đủ những thông tin cần thiết, đảm bảo chính xác, ngắn gọn, đúng cấu trúc và thống nhất với nội dung Đề án tuyển sinh của trường công bố và phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã báo cáo và công bố.
- Trong thời gian 10 ngày, kể từ khi Quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học; trình độ cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên được sửa đổi, bổ sung năm 2019 ban hành, yêu cầu các trường gửi Đề án tuyển sinh của trường và Thông tin phục vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019 về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời các trường phía Nam từ Quảng Bình trở vào gửi dữ liệu bằng file excel/word và file pdf văn bản đã ký đóng dấu về địa chỉ e-mail htnga@moet.gov.vn, các trường phía Bắc Từ Hà Tĩnh trở ra gửi dữ liệu bằng file excel/word và file pdf văn bản đã ký đóng dấu về địa chỉ e-mail dpvu@moet.gov.vn.
3. Trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia, các trường phải công bố công khai và cập nhật thông tin của Đề án tuyển sinh của Trường lên trang thông tin điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ thituyensinh.vn.
4. Liên hệ: Mọi vướng mắc cần trao đổi liên quan đến chỉ tiêu và đề án tuyển sinh có thể liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo qua điện thoại 024.38692392 hoặc qua các email nêu tại mục 2 của Công văn này.
Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật đăng tải đề án tuyển sinh lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có thể liên hệ với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo tin qua số điện thoại: (024).38695712 (máy lẻ 100), email hỗ trợ: csdldh@moet.edu.vn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của công văn này.